Nieuws

In deze rubriek houden wij je op de hoogte van de laatste nieuwtjes rondom de Hobby Club.
Hier hoor je dingen het eerst!

Mocht je zelf nieuws hebben en het hier geplaatst willen zien, neem dan contact op met de Webmaster.


Foto's van de afdelingen toegevoegd

We hebben van alle afdelingen foto's van de activitieten toegevoegd. Zie Archief/Afdelingen.

Er bestaan echter geen kant en klare documenten, waarin de geschiedenis van een afdeling wordt beschreven, met uitzondering van Toneel.
Daarom de oproep: schrijf je herinneringen aan de afdeling(en) waar je lid van was op en stuur die aan de samenstellers van de site (kan via 'Contact'). We zullen de binnengekomen verhalen (feiten, anekdotes, meningen, enz.) tot een geheel verwerken. We zijn ook bijzonder dankbaar voor aanvullende informatie over foto’s, met name de persoonsnamen. Vermeld steeds het nummer van de foto waarover je informatie opstuurt.

Invoer Hobby Puks gereed

Alle Hobby Puk's, en de twee uitgebrachte Van onder de Hanebalken, zijn ingevoerd.
Zie Archief/Clubbladen.

Nu resten nog de 7 Hobby Journaals.

Geschiedenis van afdeling Toneel toegevoegd

De geschiedenis van de afdeling Toneel is aan de site toegevoegd.

Een groot deel van de tekst is afkomstig van het in oktober 1974 door Kees Snoek geschreven historisch overzicht: 'De geschiedenis van een toneelgroep'. De teksten bij de foto's zijn overgenomen uit zijn fotoalbum.

We moeten ons gaan beraden wat we nu ter hand gaan nemen. Natuurlijk zijn er nog de overige Hobby Puks, Hobby Journaals en Hanebalken. Daarnaast uit het stadsarchief krantenartikelen, 122 artikelen over diverse onderwerpen uit de periode 1958-1974!

Invoer archiefdocumenten vordert

De invoer van de beschikbare documenten vordert in wisselend tempo.
Met de Hobby Puks zijn we bijna op de helft.
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn ook ingevoerd. Kijk maar eens in het Archief!

Jan Kraal is naar het Dordts Archief geweest en heeft van alles gescand: bouwtekeningen van de zolder, fotoalbums, exemplaren van Hobby Journaal (1967, 1968 voortzetting van Hobby Puk) en Hanebalken (1973, voortzetting van Hobby Journaal), jaarverslagen, krantenartikelen, toneelgeschiedenis, etc.
Te veel om op te noemen en wellicht ook te veel voor de site. We zien wel!