Thom Houtman overleden

thom houtmanthom houtman2Ons bereikte het bericht dat in augustus 2016 Thom Houtman is overleden. Thom woonde reeds geruime tijd in Nieuw Zeeland, waar Kees Snoek ook briefcontact met hem had, zie dit artikel. Bijgaande foto's komen uit het programmaboekje van zijn uitvaart op 15 augustus 2016.

Thom was één van de mede-oprichters van de HCD en de secretaris van het voorlopig bestuur van de club in oprichting, blijkens het gedrukte uitnodingskaartje. Ook in de besturen tijdens het eerste jaar van het bestaan van de HCD was hij secretaris.