Inzameling voor de website zeer succesvol!

Op 28 januari 2019 mailden wij aan alle ons bekende oud-leden een oproep om een donatie te doen voor het voortbestaan van deze site.
Deze oproep is gestuurd aan 138 HCD'ers van wie we een geldig e-mailadres hebben (in 2013 waren dat nog 178 adressen).
Hierop kregen we flink wat reactie. En, de opbrengst van de actie heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen!

Deze bedraagt maar liefst € 800, bijeengebracht door 20 personen!

Hieruit blijkt maar weer dat de HCD nog steeds "leeft", en dat de site in een behoefte voldoet.
Alle gulle gevers, hartelijk dank!

Met de nu verkregen bijdragen kan de website weer ca. 10 jaar blijven bestaan. Geen eeuwigheid, maar veel langer dan bij de lancering van de site, 5 jaar geleden.
Mocht een geïnteresseerde bezoeker onze website een warm hart toedragen, dan kan via 'Contact' worden geïnformeerd hoe ze in de (verre) toekomst kunnen bijdragen tot een nog langer voortbestaan. Tot nader bericht staat het rekeningnummer, genoemd in de e-mail, ook nog open.