Nieuws

In deze rubriek houden wij je op de hoogte van de laatste nieuwtjes rondom de Hobby Club.
Hier hoor je dingen het eerst!

Mocht je zelf nieuws hebben en het hier geplaatst willen zien, neem dan contact op met de Webmaster.


Weergave van krantenknipsels verbeterd

Het kan altijd beter. Wat bleek?

Sommige krantenknipsels zijn erg groot. In de pop-up (pagina archief/media/in-de-pers) werd het knipsel verkleind zodat het daarin paste.
Maar dat maakte de letters bijna onleesbaar klein.

Dat probleempje is nu opgelost, je ziet het artikel altijd op originele grootte.

Het kan altijd beter ...

50-jarig huwelijk Jaap Timmermans en Yvonne Verblatsch

JaapYvonne50 2019 1JaapYvonne50 2019 2

Een jeugdig stel uit de jaren '60 vierde hun 50-jarig huwelijk: Jaap Timmermans en Yvonne Verblatsch. Het is een standvastig hobbyclub-huwelijk gebleken onder het motto uit die tijd: samenwerking. Nadat Corry - de zus van Jaap - een paar jaar als secretaresse in het bestuur had gezeten, zette Jaap als penningmeester de familietaak voort. Tevens was Jaap een gewaardeerd instructeur van afdeling Fotografie.

 

 

Opbrengst voor de website nog verder opgelopen!

Het is ongelooflijk, maar sinds het vorige bericht zijn er nog vier donaties binnengekomen.

De stand is nu € 895!

Dit betekent dat we weer jaren vooruit kunnen, zelfs misschien voorzichtig aan een wat snellere server kunnen denken ...
We hobbyen verder!

Inzameling voor de website zeer succesvol!

Op 28 januari 2019 mailden wij aan alle ons bekende oud-leden een oproep om een donatie te doen voor het voortbestaan van deze site.
Deze oproep is gestuurd aan 138 HCD'ers van wie we een geldig e-mailadres hebben (in 2013 waren dat nog 178 adressen).
Hierop kregen we flink wat reactie. En, de opbrengst van de actie heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen!

Deze bedraagt maar liefst € 800, bijeengebracht door 20 personen!

Hieruit blijkt maar weer dat de HCD nog steeds "leeft", en dat de site in een behoefte voldoet.
Alle gulle gevers, hartelijk dank!

Met de nu verkregen bijdragen kan de website weer ca. 10 jaar blijven bestaan. Geen eeuwigheid, maar veel langer dan bij de lancering van de site, 5 jaar geleden.
Mocht een geïnteresseerde bezoeker onze website een warm hart toedragen, dan kan via 'Contact' worden geïnformeerd hoe ze in de (verre) toekomst kunnen bijdragen tot een nog langer voortbestaan. Tot nader bericht staat het rekeningnummer, genoemd in de e-mail, ook nog open.