In deze rubriek houden wij je op de hoogte van de laatste nieuwtjes rondom de Hobby Club.
Hier hoor je dingen het eerst!

Mocht je zelf nieuws hebben en het hier geplaatst willen zien, neem dan contact op met de Webmaster.


Films toegevoegd

Recent doken enkele films op die we aan de website toegevoegd hebben.

Het betreft een kleurenfilm over het HCD vakantieweekend in 1964 die je hier vindt (onderaan de pagina).
Verder staan hier twee 'nieuwe' films:

  • een film uit 1964 gemaakt tijdens het door de Dordtse Jeugdraad georganiseerde "pleinfeest" op het Nassauplein
  • de volledige propagandafilm uit 1965

Van de film over het pleinfeest is onduidelijk of deze geheel over dit evenement gaat, of dat er delen opgenomen zijn bij andere gelegenheden. Als je er meer over kunt vertellen, dan graag even een berichtje via 'Contact'!

Website vernieuwd

Onze website ziet er anders uit. Ook de werking van sommige onderdelen is gewijzigd. Dit was noodzakelijk vanwege veranderingen in de techniek van het systeem waarmee de website is gebouwd.
Bovendien is het gebruik op een mobiele telefoon sterk verbeterd, terwijl op een groot scherm de beschikbare ruimte beter wordt benut.
Ook zijn enkele schoonheidfoutjes weggewerkt.

Voorbeelden van aanpassingen zijn:

  • iets grotere letters
  • de pijl rechts onderaan het scherm om naar het begin van een pagina te gaan
  • andere achtergrondkleur van de tekst
  • zoeken naar een foto (in de bijschriften)

Het zou heel fijn als er tekst geplaatst kan worden in het Archief bij de afdelingen. Leden van die afdelingen, en met name de instructeurs, wordt verzocht iets te schrijven. Een voorbeeld is geplaatst bij afdeling Scheikunde.
En je weet ... via Contact kun je altijd vragen stellen en materiaal aanleveren.

Nieuwe foto's ontvangen

Van Ria van der Wiel kregen wij uit de nalatenschap van haar overleden man Hans een aantal foto's, waarvoor hartelijk dank!

Het merendeel betreft foto's van het Pinksterkamp 1968, ze zijn aldaar toegevoegd.
Daarnaast was er nog een foto gemaakt in 1965, in het clubhuis op de Hellingen, waar Hans toen magazijnmeester was.

Weergave van krantenknipsels verbeterd

Het kan altijd beter. Wat bleek?

Sommige krantenknipsels zijn erg groot. In de pop-up (pagina archief/media/in-de-pers) werd het knipsel verkleind zodat het daarin paste.
Maar dat maakte de letters bijna onleesbaar klein.

Dat probleempje is nu opgelost, je ziet het artikel altijd op originele grootte.

Het kan altijd beter ...