BRONNEN

A.        ARCHIEVEN EN LITERATUUR

- Archief van Hobby Club Dordrecht, opgenomen in het Stadsarchief van Dordrecht, onder nummer 279, en bestaande uit: notulen bestuursvergaderingen, notulen ledenvergaderingen, notulen vergaderingen van Groep X, jaarverslagen, inkomende en uitgaande stukken, plakboeken met krantenartikelen, HCD fotoalbum, de Hobby Club film (1965) en ander filmmateriaal.

- De Seinsleutel. Orgaan van de “Hobbyclub” afdeling Dordrecht, jrg. 1, nr. 1, mei 1951.

- Hobby Puk. Officieel orgaan van Hobby Club Dordrecht, jrg. 1, nr. 1 (juli 1953) t /m jrg. 14, nr. 3 (september 1971) : dertig nummers in totaal.

- Archief van Ger Boonstra, Schoonhoven.

- Archief van Kees Snoek, Dordrecht.

- Audioproductie ‘Tien jaar Hobby Club Dordrecht’ door Ans Stolk en Adri Verheul (samenstelling en regie).

- Anet Bleich en Max van Weezel, Ga dan zelf naar Siberië!!! Linkse intellektuelen en de koude oorlog, Amsterdam: Socialistiese Uitgeverij 1978.

- Arjan Dieleman, ‘De late jaren vijftig of de vroege jaren zestig?’ In: Ger Tillekens (red.), Nuchterheid en nozems. De opkomst van de jeugdcultuur in de jaren vijftig, Muiderberg: Dirk Coutinho 1990, p.11-30.

- Ton van Egmond en Ab Mulder, ‘Kom mee naar buiten allemaal! Kamperen en trekken als elementen van de jeugdcultuur’. In: Ineke van der Zande e.a. (red.), Van de straat: 150 jaar jeugdcultuur in Nederland, themanummer van Jeugd en samenleving, jrg. 21, nr. 2/3, februari/maart 1991, p. 145-156.

- Hobby Club. Technisch en populair-wetenschappelijk maandblad voor jong en oud, jaargang 1, nr. 1 (september 1949) t/m jaargang 4, nr. 2 (februari 1952). Uitgegeven door De Bezige Bij te Amsterdam.

- Hobby Puk. Officieel orgaan van Hobby Club Dordrecht, jrg. 1, nr. 1 (juli 1953) t /m jrg. 14, nr. 3 (september 1971) : dertig nummers in totaal.

- Jacques Janssen, Jeugdcultuur. Een actuele geschiedenis, Utrecht: De Tijdstroom 1994.

- Jos Koning, ‘Ons geleidt de Nieuwe Tijd! Opkomst en ondergang van een ideologische zangcultuur van jongeren’. In: Ineke van der Zande e.a. (red.), Van de straat: 150 jaar jeugdcultuur in Nederland, themanummer van Jeugd en samenleving, jrg. 21, nr. 2/3, februari/maart 1991, p. 157-166.

- E.H. Kossmann, De Lage landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België, Deel 2 1914-1980, Amsterdam-Brussel: Elsevier 1986.

- Jan Lenders, ‘Maatschappelijke ontwikkelingen en jeugdcultuur vanaf 1945’. In: Ineke van der Zande e.a. (red.), Van de straat: 150 jaar jeugdcultuur in Nederland, themanummer van Jeugd en samenleving, jrg. 21, nr. 2/3, februari/maart 1991, p. 100-118.

- André van der Louw, Rood als je hart, ’n geschiedenis van de AJC, Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers 1974.

- Richter Roegholt, De Geschiedenis van De Bezige Bij, 1942-1972, Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij 1972.

- De Seinsleutel. Orgaan v/d “Hobbyclub” afdeling Dordrecht, jrg. 1, nr. 1, mei 1951.

- Kees Snoek, ‘Hobby Club Dordrecht (1950-1974). Ideaal en werkelijkheid’. In: Kwartaal en teken van Dordrecht, jrg. 1, nr. 2-3, 1975, p. 8-11.

- Tjebbe van Tijen, ‘Je bevrijden van de drukpers, jongeren en hun eigen pers in Nederland, 1945-1990’. In: Ineke van der Zande e.a. (red.), Van de straat: 150 jaar jeugdcultuur in Nederland, themanummer van Jeugd en samenleving, jrg. 21, nr. 2/3, februari/maart 1991, p. 167-193.

- Leonard de Vries, Het jongensradioboek, Amsterdam: Uitgeverij ‘De Bezige Bij’ 1955, 8e geheel herziene druk. [eerste druk: 1940 bij L.J. Veen]

- Leonard de Vries, De jongens van de Hobby Club (in serie: Technische romans voor jonge mensen), Amsterdam: De Bezige Bij 1947.

- Leonard de Vries, De Hobby Club op avontuur in Zwitserland. Avontuurlijke en technische roman voor jonge mensen, Amsterdam: De Bezige Bij 1949, 2e druk. [eerste druk: 1948]

- Leonard de Vries, De Hobby Club op avontuur in de U.S.A., Amsterdam: De Bezige Bij 1952.

- Leonard de Vries, De Hobby Club breekt baan, Amsterdam: De Bezige Bij 1953.

- Leonard de Vries, De jeugdgemeenschap-werkplaats Hobby Club. Een handleiding voor het oprichten van een Hobby Club, Amsterdam: De Bezige Bij 1954.

- Leonard de Vries, De Hobby Club, Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers 1966.

B.        INTERVIEWS

Anthon Adriaanse &

Anny Adriaanse-Steinhauser -- Hilversum, 24 juni 2001.

Ger Boonstra -- Dordrecht, 9 maart 2001.

Hans Huisman -- Dordrecht, 17 november 2000.

Gerard van Kerchove -- Dordrecht, 9 april 2001.

Paul van de Weg -- Dordrecht, december 1975 en 7 juni 2001.

C.        OVERIGE  BIJDRAGEN (2001)

Matty Bezemer-Vlaskamp, Papendrecht

Bram Bogaard, Vianen

Anja Boogaard, Dordrecht

Wijnand Camerling, Warnsveld

Tom Dogterom, Bosschenhoofd

Thom Houtman, Seatoun, Wellington, Nieuw-Zeeland

Arend Kastelein, Waalre

Jan H. Kraal, Dordrecht

Ruud Meyer, Dordrecht

Arjan Snoek, Dordrecht

Corry Stoevenbeld-Timmermans, Loosdrecht

Jaap Timmermans, Dordrecht

Aad Verheul, Tuktuk, Samosir, Indonesië

J.F. van Zonneveld, Den Haag

Inloggen

X