BIJLAGE III

DE DRAGERS VAN EEN ZILVEREN H’TJE

Huishoudelijk Reglement, Artikel 91.
Het bestuur kan in bijzondere gevallen bij wijze van waardering een zilveren H’tje uitreiken aan die leden, niet-leden en oud-leden, welke zich op zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het Hobby Club-werk.

De namen van degenen, die een zilveren H’tje hebben ontvangen, worden opgenomen in dit H.R.

Een zilveren H’tje hebben ontvangen:

J.G. Tromp op 15 juli 1953
A.G. Adriaanse op 20 februari 1954
Mej. A.J. Steinhauser op 20 februari 1954
G.W.V. van Aardenne op 20 februari 1954
J.C. Dortwegt op 18 januari 1958
A. Kastelein op 17 januari 1959
H.A. Diemel op 17 januari 1959
W. de Leeuw van Weenen op 12 november 1960
A.S. Fok jr. op 12 november 1960
J. Warberg op 5 juni 1965
J. Timmermans op 14 januari 1967
Mej. M.M. de Waard op 10 juni 1967
W.C.J. Ruurs op 25 augustus 1967
C.H. Snoek op 29 augustus 1970
Mej. E.A. Wiessner op 8 mei 1971
A.E. van Munster op 29 januari 1972
A. Bogaard op 10 november 1973.

Inloggen

X