BIJLAGE I

PLATTEGROND HOBBY CLUB ZOLDER Oranje Vrijstaatplein

Hiernaast is de plattegrond getekend volgens de indeling zoals deze eind 1970 was.
Voor de indeling van 1967 denke men Artistieke Hobby’s in de toneelzaal (bovenaan). De Astronomieruimte was oorspronkelijk bedoeld als geluidsstudio van de afdeling Radio, maar deze is nooit als zodanig in gebruik genomen. Ook Astronomie heeft hier nauwelijks activiteiten ontplooid, de studio lag ook wat geïsoleerd terzijde van het looppad naar de toneelzaal. In 1967 liep Radio nog door tot het raam, daar waar op deze plattegrond de bestuurskamer is ingetekend.

De bestuurskamer bevond zich oorspronkelijk op de plaats waar later de Centrale Verwarmingsketels van de school zijn gekomen. In 1967 werd de hele vleugel die in 1970 plaats bood aan Biologie, Modelbouw, Gereedschap en Artistieke Hobby’s, door Modelbouw gebruikt: daar stond de grote baan van de heer B.J. Verhey opgesteld en waren werktafels gecreëerd voor scheeps- en vliegtuigmodelbouw.

De indeling na mei 1972 was weer anders: Biologie werd verplaatst naar de ruimte van Artistieke Hobby’s, en de oorspronkelijke Modelbouwvleugel werd als toneelzaal ingericht. Artistieke Hobby’s kwam terecht in de bestuurskamer en het bestuur verhuisde naar de ruimte van Astronomie. De oorspronkelijke toneelzaal werd ‘gezelligheidsruimte’.

De ‘B’ staat voor ‘Berging’, dat wil zeggen de magazijnen van Radio en Scheikunde, alsook het algemene magazijn. Het kleine hokje naast de CV is de toegang (met nooddeur) naar de school.

Inloggen

X