Het 'Hobby Club-werk', zoals dat indertijd genoemd werd, manifesteerde zich ook door deelname aan tentoonstellingen. Zo namen allerlei Nederlandse Hobby Clubs in 1949 deel aan de tentoonstelling 'Jeugd van Nederland' in de RAI.
Er waren in het begin ook contacten met 'Science Clubs of America', een vergelijkbaar verschijnsel. (Hobby Club, februari 1950). De Hobby Club Dordrecht had in 1956 contact met de 'Technische Verkenners Club Antwerpen', eveneens een soort van Hobby Club.
Met het deelnemen aan tentoonstellingen hoopte de HCD meer bekendheid te krijgen om daarmee te kunnen profiteren van een groeiend aantal leden en aandacht van het bedrijfsleven voor vormen van sponsoring.

Hier volgt een lijst van tentoonstellingen waaraan de Hobby Club Dordrecht een bijdrage leverde.

 • Holland zeilt

April 1950: 'Holland zeilt', tentoonstelling van scheepsmodellen.

 • Huisvlijtschool

Augustus 1950:  tentoonstelling op de Huisvlijtschool. HCD had daar een stand.

 • De Gouden Schakel in Rotterdam

26 mei - 7 juni 1954: deelname aan de tentoonstelling 'De Gouden Schakel' in de Ahoy-hallen te Rotterdam, die was gewijd aan vrijetijdsbesteding.

 • De Mens en zijn Hobby

14-22 juli 1956: deelname aan de tentoonstelling 'De Mens en zijn Hobby' in Kunstmin te Dordrecht.

Lees meer over deze tentoonstelling in Hobby Puk, 3e jaargang, no 1 en Hobby Puk, 3e jaargang, no 2 en over andere tentoonstellingen in deze periode in Hobby Puk, 3e jaargang, no 4.

 • Doe het Zelf 1957

Voorgenomen deelname aan de eerste 'Doe het Zelf' tentoonstelling in de Energiehal te Rotterdam. Uit het gedetailleerde jaarverslag over 1957 blijkt echter niet dat de HCD ook werkelijk heeft meegedaan.

 • Doe het Zelf 1958

11-14 november 1958: deelname aan de 'Doe het Zelf' tentoonstelling in de Flevozaal van het Zeven Provinciën huis te Rotterdam.

De H.C.D. doet dikwijls mee aan een tentoonstelling. Gijs van Aardenne kijkt alles even goed na.

In de pers verschenen vele berichten over de deelname van de HCD aan deze tentoonstelling:

 • Tentoonstelling op de HCD

28 februari, 4 maart en 7 maart 1959:  tentoonstelling van werkstukken van HCD-leden en van scholieren op De Hellingen. De Hobby Puk, 5e jaargang, no 3 vertelt er iets over.

Ook op de H.C.D. locatie Hellingen worden tentoonstellingen gehouden.

Krantenartikelen over deze tentoonstelling in eigen huis zijn:

 • Uw Vrije Tijd

6-11 oktober 1959: deelname aan de tentoonstelling 'Uw vrije tijd' in de Ahoyhallen te Rotterdam.
Hobby Puk, 5e jaargang, no 3 beschrijft de aanloop en de uitvoering van deze tentoonstelling.

De kranten schreven erover:

 • Ruimte voor de Jeugd

1959: deelname aan de tentoonstelling 'Ruimte voor de Jeugd' in het Bouwcentrum aan het Weena in Rotterdam.

 • Tentoonstelling op de Hobby Club

27 t/m 31 december 1960. Tentoonstelling ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Hobby Club, geopend door wethouder Van Meurs.
In de kranten is meer over deze jubileumtentoonstelling te lezen:

 • Express-o-Spul

1968, 1969: jaarlijkse deelname van de afdeling Artistieke Hobby's aan de tentoonstelling 'Express-o-Spul'. Het werd gehouden in het voormalig militair hospitaal en in de tuin daarvan, in de Vriesestraat op de hoek met de Vest te Dordrecht.
Artikelen in de pers vertellen meer over deze manifestatie:

 

 • Recent opgedoken, locatie en datum onbekend

Inloggen

X