Vaak speelde de HCD zich in de kijkerd door het organiseren van propaganda-acties. Het doel was om leden te winnen. Propaganda werd zowel gevoerd toen het de HC goed ging als in tijden, dat het ledental - en daarmee het clubleven - tanende was.
Kees Snoek schreef in Van onder de Hanebalken, 1e jrg. nr. 2 over de thans negatieve klank van het woord propaganda. Op de HCD was deze term zo ingeburgerd, dat we het hier blijven gebruiken zoals het in de archiefstukken voorkomt.

  • Fietsvlaggetje
In de jaren '50 is er een ontwerp gemaakt voor een vaantje. Dit fietsvlaggetje is inderdaad in productie genomen en verkocht aan andere hobbyclubs, maar dan met de opdruk 'Hobby Club Holland'.
Meer hierover is te lezen in Geschiedenis hoofdstuk 1
 
  • Januari 1956: propagandaweek van de Hobby Club Dordrecht.

De H.C.D. presenteert zich weer: propaganda-week januari 1956. Jaap Dortwegt overhandigt burgemeester Mr J.A.H.J van der Dussen de microfoon, waarna deze de opening kan verrichten.

Deze propagandaweek komt kort aan bod in Hobby Puk, 3e jaargang, no 1.

 

De hobby's verenigd, voor de krant; 13-5-1959 V.l.n.r. Wim de Leeuw van Weenen, Eldert Nelisse, Paul van de Weg, Gijs van Aardenne, Joop Schriever, Dirk-Jan Jongeneel, Ries Fok.

 
  • 23 maart 1963: wedergeboorte van de HCD, propaganda-avond in Kunstmin te Dordrecht
Poseren voor de propaganda-actie. Margreet de Waard, Kees Ruurs, Hans Teubel, Jaap van Duffelen, Jaap Timmermans en Gijs van Aardenne.
De burgemeester in gesprek met Leonard de Vries en Gijs van Aardenne; de heer en mevrouw Ruurs luisteren aandachtig mee.
Een vol programma, een volle zaal. Meer dan 300 mensen bezochten de propaganda-avond op 23 maart 1963 in schouwburg Kunstmin.
Enkele bestuurderen met een dampende kop koffie in de pauze van de propaganda-actie in schouwburg Kunstmin; rechts: Gijs van Aardenne.
In de kleine zaal van Kunstmin steekt Leonard de Vries een woordje af.
Peter de Waard bemant de Radio-stand op de propaganda-avond in Kunstmin.
De drie (jonge)mannen links zijn Leonard de Vries, Peter de Waard en Jaap van Duffelen.

De kranten stonden er vol mee, zowel met aankondigingen als met een verslag na afloop:

 
  • Propagandafilm 1965

Door leden van de Hobby Club is een film opgenomen die een fantasieverhaal koppelt aan realistische beelden van de hobbyruimte aan de Hellingen. Bij de film is het concept van het filmverhaal te lezen.
In 2001 werd een verkorte versie uitgezonden door de lokale Dordtse televisie. Daar staat eveneens een korte beschrijving bij.
De gehele film werd op twee dagen in 2005 vertoond in de Kunstkerk. Kees Snoek hield vooraf een inleiding.

 
  • 28 oktober 1967: propaganda-avond in Kunstmin te Dordrecht

Burgemeester en burgemeester: Ger de Pee overhandigt een tijdje vóór de propaganda-avond 1967 aan burgemeester Mr J.J. van der Lee een door Anton v.d. Laan getekend portret.

Meer is te lezen in:

De Dordtenaar van 27 oktober 1967
Rotterdamsch Nieuwsblad van 27 oktober 1967
Het Vrije Volk van 27 oktober 1967
Hobby Puk, 12e jaargang, no 2.
Hoofdstuk IV van de Geschiedenis

 
  • Reclamebord omstreeks 1969

Reclame voor de HCD door de artistieke beschildering van een bord op De Waag in Dordrecht, vlakbij de markt.

In Archief | Afdelingen | Artistieke hobby's zijn hiervan nog twee foto's te vinden. Ze zijn gemaakt door Wijnand Camerling.

 
  • Propagandaweek, 3-11 oktober 1970

In Hobby Puk, 13e jaargang, no 1 worden de activiteiten van deze propaganda-actie opgesomd.

In de kleine zaal van schouwburg Kunstmin voert afdeling Toneel op 9 oktober 1970 "Moorkoppen en gerookte paling" op. De opkomst viel wat tegen.

In Archief | Afdelingen | Toneel staan hiervan nog enkele foto's.

Inloggen

X