In elke vereniging komt het voor: leden die alleen van de kernactiviteit gebruik maken en leden die daarnaast - of zelfs in plaats daarvan - extra taken op zich nemen. Zo'n buitengewone bedrijvigheid kan zich uiten door het organiseren van uitzonderlijke evenementen of door zitting te nemen in het bestuur. Altijd was een bestuursfunctie op vrijwillige basis. Soms kostte het de nodige overredingskracht om iemand zich kandidaat te laten stellen. Toneelregisseur Van Munster beweerde: "Iemand die het druk heeft, kan er altijd wat extra bij doen." Aan de andere kant waren er soms meerdere personen die voor eenzelfde functie in het bestuur wilden. Op de HCD staken velen met hun hoofd boven het maaiveld uit. Via stemming op een algemene ledenvergadering werd uit de tegenkandidaten het bestuurslid gekozen.

uitnodiging Horsmanuitnodiging HorsmanUitnodiging aan Henk Horsman die niet in het bestuur zat, maar leidinggevende was van de afdeling Fotografie. In die tijd functioneerde de hobbyclub onder de naam Nederlandse Bond van Hobbyclubs, afdeling Dordrecht.

Bestuursvergaderingen werden vaak buiten de reguliere openingstijden gehouden. Op het Oranje Vrijstaatplein was zo veel ruimte, dat er een aparte bestuurskamer kon worden ingericht. Met het wisselend aantal leden, varieerde ook de grootte van het bestuur. In Bijlage II van de Geschiedenis staat het overzicht van alle besturen die de Hobby Club Dordrecht heeft gekend.

Inloggen

X