Deze drie soorten documenten waren voor een vereniging verplichte kost. Statuten en Huishoudelijk Reglement vanwege de wet op verenigingen, jaarverslagen voor de Gemeente (huisvesting en subsidie). Daarnaast kon het bestuur van de HCD zich altijd beroepen op de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde reglementen.

Het Huishoudelijk Reglement van Hobby Club Dordrecht is vele malen aangepast. Vooral de gedeelten over de taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden, de artikelen over schorsing en royement en die over algemene ledenvergaderingen en stemmingen zijn meerdere malen veranderd. Het bestuur vond dat noodzakelijk, omdat de tijden veranderden of omdat er zich crisissituaties voordeden; er werd gezocht naar ‘waterdichte’ methoden om bijvoorbeeld leden te weren of bevoegdheden te beperken.

We hebben hier een van de laatst overgebleven exemplaren gereproduceerd, die uit 1968 of 1969 stamt. Van de statuten is slechts een voorstel beschikbaar. De tekst doet hier en daar wat oubollig aan, misschien ook door zijn juridische inslag; aan de andere kant zou hij in aangepaste vorm in het tegenwoordige verenigingsleven ook nog best bruikbaar zijn.

Jaarverslagen waren beschikbaar voor alle leden en ze werden rondgestuurd naar officiële instanties en donateurs. Sommige jaarverslagen zijn ook in de Hobby Puk afgedrukt. Niet alle jaarverslagen zijn beschikbaar, waardoor dit gedeelte van de website incompleet is.

Inloggen

X