Reünie 2013, gehouden zaterdag 5 oktober in De Plint te Dordrecht

De reünie van 2013 was een "logisch gevolg" van de bijeenkomst in het jaar daar voor. Toen werd de afwezigheid van velen gevoeld. Daar ontstond dan ook het idee om weer een volwaardige reünie te houden.

Hoe het komt is niet duidelijk, maar om bepaalde redenen gingen Maarten van IJk, Kees Snoek en Jan H. Kraal zich met de organisatie bezighouden. Die mannen vonden het gewenst om de ideeën en invloed van een vrouw aan het team toe te voegen. Lies Wiessner was bereid mee te werken.
Deze vier hadden vier verschillende woonplaatsen. Ze kwamen enkele keren bij elkaar (nee, niet in Parijs), maar er is erg veel via e-mail uitgewisseld. Een jaar lang. Elke tekst die naar oud-leden zou worden verstuurd, werd eerst door alle teamleden beoordeeld. Zoveel mensen, zoveel meningen. Er is ook veel gediscussieerd over de begroting, het programma, het eten en de inrichting van de locatie. De keus viel weer op De Plint, omdat die gunstig uitvalt wat betreft prijs, bereikbaarheid, toegankelijkheid en aanwezige horeca.

Dat van zo veel mensen actuele contactgevens werden gevonden, is vooral dankzij de enorme inzet van Maarten. Aan 186 oud-leden is een uitnodiging verstuurd, de meeste via e-mail en ca. 10 per briefpost. De aanmelding kon men per e-mail inzenden, na correctie of aanvulling van de vooraf vermelde contactgegevens en een pasfoto uit de tijd van lidmaatschap van de HCD. Later werd nog een herinnering verzonden.

Maarten zorgde tevens dat sponsors een financiële bijdrage leverden. Dankzij die steun hoefde niet beknibbeld te worden op de maaltijd en de huur van de zalen en de apparatuur en de toegangsprijs kon gunstig worden afgestemd. De prijs van gehuurde apparatuur van De Plint had lager gemogen, want die was van minderwaardige kwaliteit.

De sponsors:
Anke Diemel, Anton van der Laan, Cor Verveer, Dick Kamberg, Frank van Hees, Gerard & Rieke Kerchove, Hans Diemel, Jaap van der Leer, Jan C. Kraal, Jan van Someren, Kees & Marijke Aaldijk, Kij-Consult, Mevr. A.A. van IJk-Wouda, Paul Visbach, Piet Dielhof, Rob Dieks, Ronald Paans, Wijnand Camerling, Wim & Ans Wiessner.

Vermeldenswaard is ook de bijdrage van Ruud Meyer. Hij heeft de kwaliteit van de gedigitaliseerde filmpjes uit het Regionaal Archief Dordrecht sterk verbeterd. Een compilatie van de films werd vertoond in de grote zaal, terwijl de volledige films gedurende de dag te zien waren in een bijzaaltje.

Tom Dogterom, Gerard van Kerchove en Hans van der Wiel hebben de "officiële" foto's gemaakt, waardoor zij niet de volledige tijd van de reünie hebben kunnen genieten. Maar dat is nog niets in vergelijking met de mensen die in de organisatie zaten …

Lies en Maarten hadden gezorgd voor plakborden met knipsels en foto's. Zij ontvingen ook de deelnemers met koffie en cake; die kregen consumptiebonnen en er werd een naambatch opgespeld. Eerst had men een uurtje gelegenheid voor hernieuwde ontmoeting en bijpraten. Toen volgde de opening door Kees. Daarin memoreerde hij het overlijden van Leonard de Vries in 2002. Zijn presentatie bevatte beelden van de in 2012 gerenoveerde hobbyzolder van school Noordhove op het Oranje Vrijstaatplein. Hierna deed Jan wat huishoudelijke mededelingen, waarbij zelfs de term 'toekomst' werd gebezigd, nl. de plannen voor een website, met enthousiaste reacties uit de zaal.

Een rijk gevarieerde lunch was ook een belangrijk onderdeel van het programma. Geen tafelschikking en je mocht praten tijdens het eten. 's Middags werd in een forum met enkelen gediscussieerd over de invloed van de HC op hun doen en laten in huis- en werkomgeving; andere aanwezigen konden ook hun zegje doen. Tussen de onderdelen van het programma was er telkens gelegenheid de jeugdvrienden op te zoeken en zich met hen te onderhouden. Zo vloog de tijd voorbij.

Inloggen

X