Reünie 11 november 1989 in het C.J.M.V.-gebouw te Dordrecht

Inleiding, aanleiding en samenvatting

In november 1988 waren 14 oud-leden van de Hobby Club Dordrecht bijeen ten huize van Lies Wiessner en Edwin Schallig. Het waren behalve Lies en Edwin: Emiëlle Wiessner, Frank van Hees, Wim Wiessner, Ans Versluys, Bram Bogaard, Eva Hartog, Maarten van IJk, Lineke Wolkenfelt, Dick Roukema, Marina Swanenvelt, Jaap Timmermans, en Jan Kraal.
De bijeenkomst was op verzoek van Vibeke Roeper, studente Nederlands. Zij was bezig aan een artikel voor Vrij Nederland over 'verenigingsleven vroeger en nu'; hierin zou ook het fenomeen 'Hobby Club' behandeld worden, maar het artikel is nooit verschenen.

Die 14 oud-leden hadden elkaar lange tijd niet meer gezien (de vorige HC-reünie was in 1976). Er werden herinneringen opgehaald en bij enkelen kwam de gedachte op een reünie te organiseren.
Na de plichtplegingen van het interview, waaraan ieder met glinsteroogjes naar hartelust deelnam, werd een reünie-commissie ingesteld, die uit Bram Bogaard, Jan Kraal en Wim Wiessner bestond. Zij startten de werkzaamheden met:

  • het aanleggen van een ledenlijst met adressen
  • een peiling naar de behoefte aan een nieuwe reünie
  • inventarisatie van ideeën voor programma-bijdragen (van oud-leden).

Via oude ledenlijsten, persoonlijke bezittingen van Bram, Jan en Wim, aan de hand van foto's, plus bijdragen van andere oud-leden (Kees Snoek, Hans v.d. Wiel en Aad Verheul) is een eerste namenlijst aangelegd. Oud-HCD'ers zijn over heel Nederland en zelfs over het buitenland verspreid. Een probleem was om actuele adressen bij de namen te vinden.

De brief van februari 1989, het enquêteformulier en de namenlijst vormden de officiële aankondiging aan de oud-leden. Via de enquêtes kregen we steeds meer adressen; toch bleef de respons beneden verwachting. Ook ideeën voor het programma bleven nagenoeg uit. Anja Boogaard en Dick den Otter werden bij de organisatie betrokken. Vanaf september 1989 is via de telefoon van een aanzienlijk aantal oud-leden het actuele adres achterhaald. Voor een impressie van de mondelinge en schriftelijke reacties, zie het overzicht elders op deze pagina.

We telden na de reünie uiteindelijk 86 namen in het gastenboek. Daarbij waren de 69-jarige Leonard de Vries, Vibeke Roeper (de aanstichtster), ca. 12 introducés en dus ruim 70 echte oud-leden. Er waren zowel mensen uit de vroege als uit de late periode van de HC (zie hiervoor de twee verschillende groepsfoto's).

Iedere gast kreeg een naamkaartje opgespeld. Overbodig? Sommigen waren nauwelijks veranderd, anderen hadden veel grijze haren en/of een bolle buik gekregen; een klein aantal was een beetje 'onherkenbaar' geworden.

Inloggen

X