Niet alleen na, maar ook tijdens het bestaan van de Hobby Club kwamen oud-leden bijeen om elkaar weer eens te ontmoeten en bij te praten. Hiervan bestaat geen archiefmateriaal. Daarentegen wel van de samenkomsten in:

Het initiatief, de drang, om een reünie te organiseren kwam telkens van verschillende kanten. Toevalligheden, die zich tot dé aanleiding voor het houden van een reünie ontplooiden.

Zolang er oud-leden zijn die de H.C.D.-familie bijeen willen houden en die de tijd, het enthousiasme en de mogelijkheden hebben contacten te onderhouden, bestaat de kans dat je een uitnodiging voor een volgende reünie ontvangt...

Maak je keus om de reünies van '76, '89, '00, '12 en '13 weer te beleven!

Inloggen

X