Beste HCD’er,

Bij een hernieuwd bezoek aan www.proef[punt]net/reuniehobbyclub/ kun je zien dat Eric de Waal in zijn vrije tijd de website heeft uitgebreid. Je vind er nieuw materiaal: de collectie van Lies Wiessner en een foto van Dick den Otter (zie Deel 2, geheel rechts in de verzameling van Jaap v.d. Leer).

Een andere uitbreiding betreft de vermelding van namen van iedereen die op de foto’s voorkomt.
De volgorde is van links naar rechts, tenzij anders vermeld. Als veel personen op een foto voorkomen, zijn de namen achterwege gelaten. Dit geldt ook voor mensen die vaag op de achtergrond te onderscheiden zijn.

In het begin had ik vaak moeite om de mensen te benoemen die ik destijds niet op de HC heb ontmoet. Dankzij de naamkaartjes die iedereen droeg, heb ik op den duur bijna iedereen op de foto’s leren herkennen. Helaas, toch ontbreekt soms een naam, of is er twijfel. In die gevallen staat ..........? respectievelijk (?) vermeld.
Wie=wie op de reünie? Graag hoor ik van jullie wat de oplossing bij die vraagtekens moet zijn. Ook spelfouten, vergissingen, toevoegingen kun je bij mij melden. In dit wat sombere jaargetijde een leuke bezigheid om met elkaar voor lichtpuntjes te zorgen.

Hartelijke groet,

Jan (H.) Kraal

Inloggen

X