Kort voordat de reünie in 2000 zou worden gehouden, ontstond het idee archiefmateriaal te verzamelen op een cd, met als doel die te verstrekken aan geïnteresseerden. Dat gaf de mogelijkheid om tijdens de reünie een peiling te houden over de belangstelling voor een dergelijk initiatief. Vele oud-leden gaven te kennen een dergelijk schijfje te willen aanschaffen.

Kees Snoek en Jan H. Kraal startten met het digitaliseren van materialen die zij zelf in bezit hadden. Fotoalbums en plakboeken, Hobby Puks en andere clubbladen, de reeds bestaande geschiedschrijving over de HCD en van afdeling Toneel. Gaandeweg werden van andere oud-leden ook spullen vergaard. De verhalen en beelden werden uitgebreider dan oorspronkelijk gedacht.

De verscheidenheid aan onderwerpen maakte het lastig die te rubriceren en te komen tot een logische indeling van de cd. Omdat computers in die tijd nog niet zo ruim bemeten waren met voldoende geheugen, werden de bestanden van de vele gedigitaliseerde foto's klein gehouden. De beschikbare (scan)apparatuur en software uit die tijd leverden uiteindelijk een bruikbare versie. De kwaliteit van het beeldmateriaal liet wel wat te wensen over, maar in 2001 was de aanblik ervan normaal te noemen.

De communicatie met (potentiële) afnemers verliep per post. Diverse keren zijn stapels enveloppen geschreven, postzegels geplakt, brieven geprint en gevouwen. Alle oud-leden en relaties van wie het adres bekend was werden per brief aangeschreven met het nieuws dat de cd klaar was en besteld kon worden. Nadat de kosten betaald waren, kreeg men de cd met een brief en een gebruiksaanwijzing in een bubbeltjesenvelop thuis gestuurd.

Van de hc-cd zijn ruim 100 exemplaren uitgereikt.

Jaren na dato, bij het bouwen van deze website in 2014, is dankbaar gebruik gemaakt van het overzicht op de cd en de reeds gedigitaliseerde bestanden. Nagenoeg al het beeldmateriaal is echter opnieuw gescand met betere apparatuur en hedendaagse software.

Inloggen

X