Tussen de regels door, in een enkel manuscript, lezen we over de huisvesting van de Hobby Club in een pand aan de Wolwevershaven.

In een historisch overzicht in Hobby Puk 11e jrg., nr. 2 schrijft Gijs van Aardenne: "Al spoedig werd verhuisd naar het gebouw van de K.N.V.B. afdeling Dordrecht aan de Wolwevershaven, maar de leden mochten er te weinig en de huur was te hoog. De club liep achteruit tot in december 1950...".

Hoewel het verblijf in dit onderkomen slechts 10 weken heeft geduurd, zijn zowaar van het interieur nog een paar foto's boven water gekomen. Destijds was het gebouw in gebruik door de K.N.V.B.; later was hier waarschijnlijk discotheek Patta Poeff gevestigd. In 2001 stond het in de steigers voor een opknapbeurt.

De eerste drie foto's werden aangeleverd door Hans Huisman, de eerste voorzitter van Hobby Club Dordrecht. Alle andere foto's komen uit het privébezit van Anthon Adriaanse.

Inloggen

X