Hoofdstuk 3 van de H.C.D. Geschiedenis gaat in op de oorzaken en gevolgen van onenigheid tussen bestuur en een aantal leden. Diverse leden waren van plan hun lidmaatschap op te zeggen. Op initiatief van Adri Verheul hadden zij een eigen 'interim-hobbyclub' opgericht, die sterk op de radio-hobby was gericht. Dit groepje mensen vond intrek in een bouwvallig pand aan het Weeshuisplein.

De scheuring duurde zo lang, dat allerlei leden niet meer terugkeerden naar De Hellingen, toen daar in de loop van 1962 de verhoudingen hersteld waren en de clubactiviteiten weer normaal verliepen.

Inloggen

X