In het oprichtingsjaar 1950 vond de H.C.D. haar onderkomen op drie (!) verschillende locaties. Na de vestigingen Mauveplein en Wolwevershaven, werd een clubhuis gevonden in de Vleeshouwersstraat nr. 39, dat behoorde bij Drukkerij Obreen, waar Anthon Adriaanse werkte. De oppervlakte bedroeg 17 x 3,5 meter.

Uit onderstaande tekst van Gijs van Aardenne uit Hobby Puk 11e jrg., nr. 2 blijkt, dat de leden in de Vleeshouwersstraat wederom geen ideale situatie aantroffen:

...in december 1950 een oud pakhuisje in de Vleeshouwerstraat gevonden werd dat tegen een redelijke huur geheel ter beschikking was. Het pakhuisje verkeerde in een zeer vervallen en verwaarloosde staat. Met een spanleiding werd elektrisch licht verkregen en de eerste avond al dat een groepje leden het centimeters dikke stof aan het opruimen was kwam de politie een kijkje nemen omdat vanuit het toenmalige hoofdbureau een verdacht licht gesignaleerd was. Deze eerste tijd was een zeer romantische tijd in het bestaan van de Hobbyclub. Door de scheuren in de muren groeide de klimop naar binnen. Als het niet regende werd het stromend water verkregen van een tank die op de zolder gelegd was en iedere zaterdagmiddag met een tuinslang door de buren gevuld werd; Er werd een week getimmerd aan werktafels van allerhande oud hout met een laag carton erover, zodat ze er keurig uitzagen.
De vloeren liepen hellend af, maar verder was de Hobbyclub keurig netjes. Er werden statuten en een huishoudelijk reglement gemaakt en de vele leden (van toen) zullen met zeer veel plezier aan deze tijd terugdenken...
...In 1953 werd het niet langer verantwoord geacht in het bouwvallige pakhuis te blijven daar de vloeren steeds verder scheefgezakt waren en met teveel leden tegelijk aanwezig, voor instorten gevreesd werd.
Na veel zoeken en informeren kon 1 oktober 1953 verhuisd worden naar...

Het mag duidelijk zijn, dat het vinden van een betaalbaar, voldoende groot en kwalitatief aantrekkelijk clubhuis altijd een grote zorg voor de H.C.D. is geweest.

Inloggen

X