Voor de zoveelste keer moest de H.C.D. in 1965 op zoek naar een andere locatie. Reden voor verhuizing was deze keer, dat het pand aan De Hellingen moest worden afgebroken in het kader van de sanering van de Dordtse binnenstad. Gijs van Aardenne schrijft in een historisch overzicht in Hobby Puk 11e jrg., nr. 2:

...Gelukkig was er in de tussentijd een oplossing gevonden die tevens een belangrijke verbetering inhield.
De Hobbyclub zou de beschikking kunnen krijgen over de ongevloerde zolder boven het gemeentelijk schoolgebouw aan het Oranje Vrijstaatplein, mits het bestuur in staat zou zijn, met steun van het toegezegde krediet, de zolder begaanbaar te maken, te verbouwen en in te richten, waarbij zoveel mogelijk arbeid door eigen leden verricht zou worden...

Zonder buitentrap geen Hobby Club op het Oranje Vrijstaatplein. De trap is vakkundig gemaakt en gemonteerd door fa. Penn & Bauduin. Het transport werd verzorgd door de firma Van Twist. Enkele leden keken belangstellend toe en hielpen mee om hout naar de zolder te brengen toen de trap eenmaal geplaatst was.

...Het hobbywerk moest onderbroken worden. Onder leiding van het bestuur en een bouwcommissie werd door de leden met het grote werk van de verbouwing gestart, waarbij toezicht op de uitvoering gehouden werd door de Dienst Openbare Werken.
Om toegang tot de zolder te verkrijgen moest een lange stalen trap gemonteerd worden vanaf de binnenplaats van de school. Halverwege de trap is een deur in de schoolgevel gemaakt naar een toiletgroep van de school die wij mede mogen gebruiken. Bovenaan de trap is een toegang door het dak naar de zolder gemaakt. Daarna moest allereerst een kleine zevenhonderd vierkante meter vloer gelegd worden. Hoewel de afdelingen zoveel mogelijk open verbindingen hebben, moesten er voor de afdelingen scheikunde en fotografie muren gemetseld worden, evenals voor de bestuurskamer en twee studio's. We hebben deuren gemaakt, plafonds getimmerd eigen werktafels, een toneel, magazijnen en vele andere zaken.
Er moest een gasleiding voor de verwarming en het scheikunde-laboratorium komen en waterleiding. Slechts bij enkele, zeer gespecialiseerde werkzaamheden hebben we de hulp van vakmensen gehad. De gehele elektrische installatie, bestaande uit 24 hoofdgroepen, is door eigen leden aangelegd...
...Meer dan anderhalf jaar is er door een enthousiaste groep leden in alle beschikbare vrije tijd ijverig en degelijk gewerkt en hoewel de afwerking bij lange na nog niet klaar is, wil het bestuur trachten zo spoedig mogelijk het normale hobby-werk weer te hervatten om daarmee een grote groep jonge Dordtenaren mede in de gelegenheid te stellen op een nuttige en leerzame wijze op de Hobbyclub samen in hun vrije tijd aan hun hobbies te werken...

Ook nu weer werden de bouwwerkzaamheden uitgevoerd door een kern van enthousiaste leden, waarbij geen onderscheid bestond tussen bezigheden voor mannen of voor vrouwen.

Na de opening op 6 mei 1967 vonden in de loop der jaren nog vele veranderingen op de zolder aan het Oranje Vrijstaatplein plaats. Dit had te maken met groeiende of afnemende belangstelling voor bepaalde hobby's en hun ledental. Men mag stellen dat deze locatie aldoor voldoende ruimte van goede kwaliteit heeft kunnen bieden.

Bij de foto's van de reünie 2000 bevinden zich ook opnames van de zolder op het Oranje Vrijstaatplein.

In november 2012 werd de zolder na grondige aanpassingen heropend. Nu is het onderkomen geschikt om leerlingen van de school toe te laten. Zij houden zich er bezig met handvaardigheid, wat toch enigszins in de hobby-sfeer valt. Opvallend zijn de toegang vanuit de school, goede sanitaire voorzieningen, de luchtbehandeling en centrale verwarming. Jan H. Kraal maakte er foto's. Probeer maar te herkennen wat de bestemming was ten tijde van de HCD.

Inloggen

X