VAN HOBBY CLUB DORDRECHT.        2e jaargang nr. 3.

MAART 1968.

En hier is dan weer Hobby Journaal, maandelijks mededelingenblad van Hobby Club Dordrecht. Na het vieren van ons 18-jarig jubileum op 24 februari 1968, waar bij een gehouden enquête de volgende gemiddelde cijfers zijn genoteerd: muziek 7_; Skiffle Group 9; Spelletjes 7+, Dansen 7+ en opkomst 5½ (!) heeft het bestuur zich kunnen voorbereiden op enkele punten (zoals kampen, puzzelrit, etc.) waarvan er enkele hieronder staan:
MEDEDELINGEN BESTUUR:
1. Met ingang van 15 maart 1968 zal de H.C. vrijdagavond gesloten zijn. Dit vanwege het geringe enthousiasme voor afdeling toneel en de niet-voldoende opkomst bij fotografie op gewone hobby-avonden.
2. 23 maart zal begonnen worden met de afbouw; we roepen nogmaals iedereen op mee te doen aan deze werknacht!!! Begin: 10.00.u.

3. De datum voor de ouderavond is gesteld op zaterdagavond 13 april; aanvang: 8.00.u.
4. Zoals je al weet, wordt het pinksterkamp gehouden van 1 t/m 3 juni te Rucphen (N.-Br.) bij boer Suykerbuyck. Opgave bij Kees Snoek. Kosten: f8,-
5. Het zomerkamp zal gehouden worden van 29 juli t/m 5 augustus. Als er een kampraad is geformeerd, zal de kampeerplaats bekend gemaakt worden.
6. In april eindelijk zullen de leden een gestencild Huishoudelijk Reglement krijgen.
7. Nog steeds is er een enorme behoefte aan copy voor de Hobby Scoop. De inleverdatum sluit op 27 april 1968!!
8. In de periode van 2 t/m 11 april zal Kees Snoek, secr. worden vervangen door Daan Tits, alg. adj. We verzoeken allen hiervan nota te nemen!

UIT DE IDEEëNBUS:
1. Een idee om jongere leden alleen met schriftelijke toestemming van hun ouders toe te staan op de hobbyclub te roken.
Dit idee is afgewezen, daar we van mening waren, dat de H.C. geen verboden kent in die zin.

HOBBY-FLITSEN:
Afdeling radio houdt nog steeds iedere woensdag een cursus voor beginners en gevorderden. Aan de hand van deze cursus worden kleine werkstukken aangepakt.
Afdeling fotografie, onlangs verrijkt met een nieuw vergrotingsapparaat, heeft besloten haar expositie tot een doorlopende expositie te maken.
Afdeling chemie, die nu nog proefjes doet, kan misschien in de toekomst ontwikkelaar voor fotografie maken, etc. Moge het eens zover komen!
Afdeling modelbouw is zover, dat heel de baan bereden kan worden; een compliment voor deze afdeling! Binnenkort zal er begonnen worden aan de bouw van een racebaan.
Afdeling artistieke hobbies houdt/heeft gehouden op zaterdag, 16 maart een bijeenkomst van de leden. Kees Ruurs legt enkele technieken uit.
Afdeling toneel zal als sluimerend worden beschouwd, is dus een zgn. sluimerende afdeling.
Afdeling hout- en metaalbewerking heeft nog steeds een enorme behoefte aan een instructeur! Er zal een lijst van houtprijzen worden opgesteld.
Afdeling astronomie wacht met een laatste sprankeltje hoop op de sterrenkoepel.

En eindelijk ook hebben we deze rubrieken kunnen opnemen:

TOPPERS VAN DE H.C.D.
De oude H.C. aan de Hellingen....The World we knew (Frank Sinatra)
Het bestuur........Oh clown (Marc Dex)
De bar..........Tea is famous (Tee-set)
Op Ger de Pee......Mien, waar is mijn feestneus (Toon Hermans)
De gitaar van Dick v.d. Knaap...Unchained melody (David Garrick)
Zilveren H'tjes....Thank you very much (The Scaffold)
Gijs....I'm coming home (TOM Jones)
H.C. kampen.....Magical mystery tour (The Beatles)
De afbouw......We will be there (After Tea)
Feestavond H.C.......Suddenly you love me (The Tremeloes)
Op Anjeline........Lady Godiva (Everly Brothers)
Op Wim Boer........Mister Spaceman (The Byrds)
Op Huib.......Bottle of wine (Fireballs)
Nieuwe naam Hobby Puk ... Don't do that again (Alan Price Set)
Het ledental......2000 men (The Rolling Stones)
Op Kasper Jansen.....Fire Brigade (The Move)
Iedereen aan het hobbiën....In another land (The Rolling Stones)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

VAN DE BOEKENPLANK
* De toekomst van de H.C....... Grote verwachtingen (Charles Dickens)
* Afdeling fotografie.....Camera obscura (Hildebrand)
* Het bestuur....De mensen hebben hun gebreken (Anton van Duinkerken)
* Leden, die eens in het half jaar komen kijken, hoe het gaat..........Voorbijgangers (Top Naeff)
* Wonderbaarlijke verhalen over dienst...Gullivers reizen (J. Swift)
* Stil op de Hobby Club....The Forsyte Saga (J. Galsworthy)
* Op Jaap Timmermans....Jaapje (Jac. van Looy)
* Op Ries Versluis.... l'Histoire du soldat (C.F. Ramuz)
* Huishoudelijk Reglement....Geheimschrift (Jan van Nijlen)
* De penningmeester....l'Avare (Molière)
* H.C.geschiedenis......Nederlandsche legenden (Jac. van Lennep)
* S.B.H.C.D.......hij droegh onze smerten (Jac. Revius).

&&&&&&&&&&&

Inloggen

X