OFFICIEEL ACTUEEL MAANDELIJKS MEDEDELINGENBLAD VAN:
HOBBY CLUB DORDRECHT.

2e jaargang nr. 2; februari 1968.

Wederom zie je voor je het Hobby Journaal liggen; de laatste tijd is er wel iets vermeldenswaardigs gebeurd op de H.C. Het bestuur, op 13 januari aangevuld met materiaal-commissaris en algemene zaken, heeft o.a. in januari alle oud-leden aangeschreven met het verzoek de H.C.D. te steunen met een donateurschap, door welke actie wij er weer enkele donateurs bij hebben gekregen! Op 3 februari was een gezellige filmvond, waarbij zowaar als aantal aanwezige leden 110 werd genoteerd!! Al met al was het een gezellige avond. Ook met de wegneembare afscheiding tussen de bar en artistieke hobbies is een begin gemaakt. Tevens is er een enquête gehouden onder de leden. Over enige tijd hopen wij de uitslag hiervan te publiceren.
Op 24 februari werd het 18-jarig jubileum van de Hobby Club gevierd. Behalve dat er verscheidene spelen waren georganiseerd (door Kees Ruurs en Frank van Hees), was er ook het optreden van The Mudfield Skiffle Group, van de muziek waarvan bijzonder is genoten!!

MEDEDELINGEN BESTUUR:
1. Door de aangestelde commissie is als nieuwe naam voor de Hobby Puk gevonden en gekozen de naam: Hobby Scoop; in die naam ligt het werkwoord schouwen=kijken opgesloten, vandaar..
2. Onder leiding van Kees Ruurs zal de Hobby Club worden afgebouwd, d.w.z. alles, wat nog niet voltooid is, zal onder handen worden genomen, o.a. het stucken van de studio's, het bouwen van kleedkamers; het maken van een afscheiding tussen de bar en artistieke hobbies. Het doel van deze afbouw is tweeledig: ten eerste om eindelijk eens de H.C. afgebouwd te krijgen en ten tweede om die gezellige sfeer, die ongeveer één jaar geleden bij de bouw heerste, te herwinnen; er werd toen zelfs nachten doorgewerkt. We roepen daarom iedereen op, die bereid is iets te doen voor de H.C., mee te helpen aan deze afbouw. Hiervoor kun je je opgeven bij Kees Ruurs of de secretaris. Wij verwachten, dat er heel wat "gegadigden" zullen zijn aangezien blijkens de enquête hiervoor heel wat belangstelling is.

3. De inleverdatum van copy voor de Hobby Scoop sluit op 27 april 1968.
4. Ook dit jaar zal er weer een pinksterkamp worden gehouden, waarschijnlijk te Vorden bij boer Suikerbuyck, waar wij reeds eerder zijn geweest in de zomer van 1965. De kosten zijn zo beperkt mogelijk gehouden en gesteld op f8,- per lid. Het kamp wordt gehouden van 1 t/m 3 juni 1968. Je kunt je opgeven bij Kees Snoek. De kampraad bestaat uit: Ger de Pee; Kees Ruurs; Kees Snoek en Lies Wiessner. Verder bericht zul je nog krijgen.
5. Hopelijk kunnen we in maart beginnen het Huishoudelijk Reglement op stencil te typen, waarna de leden een exemplaar zullen krijgen.

INGEZONDEN STUKKEN:
1. Een idee om zaagplankjes aan te brengen bij afdeling modelbouw en houtbewerking, Jos Agten. Wat ons betreft, kunnen ze eraan beginnen!
2. Een idee de H.C. ook op zondag te openen. Aangezien op de gewone hobbyavonden de belangstelling nog niet bevredigend is, kunnen we hier nog niet aan beginnen!
3. Idee: a, een doosje plakbandspullen aanschaffen en een lampje boven de conferentietafel naast de bar, Tom Dogterom.
Deze plannen zijn wel aannemelijk.

HOBBY-FLITSEN:
Radio: Hier is gestart met een elektronicacursus op woensdagavond, 7.30.u. voor beginners en 8.30.u. voor gevorderden. Naar aanleiding hiervan zullen de beginners werkstukken maken. Leden, die hiervoor voelen en ervaren genoeg voor zijn, kunnen meehelpen aan de reparatie van peilontvangers. Hiervoor kun je je opgeven bij Daan Tits.
Fotografie: Van deze afdeling is reeds een expositie geweest van foto's, waaronder vele technisch goede foto's bij waren, een teken, dat hier wèl gewerkt wordt.
Chemie: Deze afdeling is klaar met de reorganisatie, zodat het hobby-werk kan worden opgenomen. Men kan zich bijv. bezig houden met het maken van ontwikkelaar voor fotografie.
Modelbouw: Nog steeds wordt hier gewerkt door een kleine, enthousiaste groep leden. Moge hun arbeid vruchten afwerpen!
Artistieke hobbies: deze afdeling bruist weer van activiteit, levendigheid, onstuimigheid en de prikkeling van de lente om aan je gevoelens uiting te geven op het artistieke vlak! Dit artistieke vlak zal aanzienlijk worden uitgebreid; Kees Ruurs nl. is bereid op een avond de leden van artistieke hobbies enkele technieken te leren, waaruit een paar worden gekozen en waarvoor materiaal zal worden aangeschaft. Bovendien is er onlangs nieuw materiaal aangeschaft, zodat er weer gehobbied kan worden. Ook is er een expositie gaande van de werkstukken van de leden. De leden van deze afdeling worden en dan ook opgeroepen hun werkstukken in te leveren bij Kees Snoek. Emmy Wiessner moest zich helaas terugtrekken als instructrice. Wij danken haar voor haar verdiensten.
Hout- en metaalbewerking: wacht nog steeds op een instructeur.
Toneel: wegens het met rasse schreden achteruitgaan van het enthousiasme van de leden van deze afdeling, ziet het er niet al te rooskleurig uit voor toneel.
Astronomie: Hoewel de sterrenkoepel nog niet wordt gebouwd, kan er toch wel wat gedaan worden! Laat ieder dan nijver kijkers gaan maken en deze afdeling actief maken!!!

Lijst instructeurs:radio: Ger de Pee; Dik Kamberg; Arie v.d. Ruit; fotografie: Ruud Meyer; Jan Schelling; Gerrit van Dongen; chemie: Frans Kunst; Wim van Asperen; Wim Barto en Eric de Waal; art.hobbies: Voorlopig: Kees Snoek;  mod: Sjoerd Eeftens; Ronald Paans; astronomie: Wim Boer.