MAANDELIJKS MEDEDELINGENBLAD VAN HOBBY CLUB DORDRECHT.
1e jaargang nr. 2; 7 oktober 1967.

Medewerkers aan dit blad: Ger de Pee; Kees Snoek.
Adviseur H.C.D.: Kees Ruurs.
Redactieadres: Van Baerlestraat 28.

Je ziet voor je liggen: het tweede nummer van Hobby Journaal, een blad, waar pit in zit!! Hopelijk zul je na het lezen hiervan weer aardig op de hoogte zijn van het "wel en wee" van de Hobby Club. Tevens heten we de donateurs van harte welkom als lezers van Hobby Journaal. Wij hopen, dat ook zij vele genoeglijke uurtjes beleven met ons Hobby Journaal!

INGEZONDEN STUKKEN: De copy voor deze rubriek was nu niet bepaald overweldigend! Misschien zullen we van de donateurs meer copy ontvangen dan van de leden.
We hebben evenwel nog twee ideeën uit de ideeënbus kunnen vissen: "Organiseer eens een loterij om de clubkas te versterken" van Rein Kaptein en "Is het in de toekomst mogelijk meer excursies naar bedrijven in Dordrecht en omstreken te organiseren?" van Wim Boer. Wat het eerste idee betreft, dit kunnen we wel eens doen ter gelegenheid van een feestdag, zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren, etc., indien hier geen bezwaarlijke wettelijke bepalingen aan zijn verbonden.
En nu het tweede: Ook hierover hebben we nagedacht. Op het ogenblik staat er een excursie naar de "Centrale" op stapel.
Schrijf eens, wat je van deze ideeën vindt! Verder houden we ons als altijd aanbevolen voor copy voor deze rubriek.

VAN DE AFDELINGEN: Eindelijk zijn we erin geslaagd een lijst van officiële instructeurs samen te stellen, te weten:
Radio: Ger de Pee; Huib van der Weijden; Dik Kamberg.
Fotografie: Jaap Timmermans.
Chemie: Dick van der Knaap; Wim van Asperen.
Artistieke hobbies: Emmy Wiessner; Jenny Versluys.
Toneel: Wim Wiessner; Kees Snoek.
Modelbouw: Jan Schelling; Karel den Ouden.
Astronomie: Wim Boer.
Hout- en metaalbewerking: Liefhebbers voor!!

Als we de afdelingen elk afzonderlijk onder de loupe nemen, zien we, DAT het ledenaantal van radio nog steeds groeit. De activiteiten zouden echter beter kunnen zijn!!
DAT fotografie weldra de afdeling radio zal overtreffen! Iedere hobby-avond wordt er nu vrijwel constant afgedrukt.
Daar Ries Versluis in dienst moet, zullen we een andere instructeur moeten zoeken. We danken Ries hartelijk voor zijn verdiensten als instructeur van deze afdeling! Er bestaan plannen binnenkort een contactavond van fotografie te houden, waarbij o.a. besproken zal worden: de mogelijkheid om een fotowedstrijd te organiseren.
DAT chemie verrijkt is met een nieuwe instructeur: Wim van Asperen. Onlangs mochten we een zending materialen ontvangen voor scheikunde van Du Pont.
DAT ook artistieke hobbies er wèl bij varen. Zaterdag, 11 november wordt er een excursie georganiseerd naar de Jeroen Bosch-tentoonstelling in Den Bosch. Geef je allemaal op. Kosten: slechts f6,-. Sluitingsdatum: 4 november. Laat je vòòr die tijd inschrijven!!
DAT astronomie vol spanning wacht op het begin van de bouw van de sterrenkoepel!
DAT hout- en metaalbewerking nog steeds behoefte heeft aan een goede instructeur. Liefhebbers kunnen zich melden bij het bestuur!!

En dat was het dan weer, wat de afdelingen betreft. Zo te zien is er alle reden tot tevredenheid.

VAN HET BESTUUR:

1. Het bestuur moet helaas mededelen, dat het niet mogelijk is dit jaar een herfstkamp te houden wegens de drukte voor de ledenwerfactie!
2.Tot barkeepers zijn aangesteld:
woensdagavond 8.30.u.-9.30.u- : Jan Schelling.
zaterdagmiddag: 3.30 u - 4.30.u-: Kasper Jansen en Arnold Fok.
zaterdagavond: 8.30.u -9.30.u.: Hans van Deursen
Graag zouden we echter in de toekomst één barkeeper hebben voor de hele week. We zullen ernaar streven dit weldra te verwezenlijken. Er worden geen kredieten meer verleend bij de bar! Op het ogenblik is er een soort enquête gaande op de H.C.D. over de dranken, die je graag in de bar wil hebben.
3 Als voorwaarden van de brandverzekering zijn gesteld:
a. Voor iedere afdeling moet een verantwoordelijke persoon zijn (de instructeur).
b. Er mogen geen sigarettenpeukjes op de grond worden uitgetrapt! (Indien de brand hierdoor veroorzaakt wordt, krijgen we geen schadevergoeding). Daarom zal er op dit laatste punt extra scherp worden gelet!!!
4. Vol verwachting kijkt de jury uit naar de inzendingen voor een nieuwe omslag en naam voor de Hobby Puk, waarvan van beide de beste inzending met f5,- zal worden gehonoreerd! Zèlfs van de leden, die de meeste kritiek hadden over de Hobby Puk en het meest in de oppositie waren, hebben we nog niets ontvangen!
O.a. Wijnand Camerling, Anton van der Laan, Jaap van der Leer, waar blijven jullie inzendingen??
Toont, wat je waard bent en maak van je kritiek iets opbouwends!! Of moeten wij van onze "geachte" oppositie denken, dat het alleen maar bij woorden en niet bij daden blijft??

5. Twee weken voor de propaganda-avond, dus zaterdag, 14 oktober zal het honderdste lid, Alexander Paul genaamd, worden ingehaald. Hij is aangebracht door Wim Boer. Dat hierbij de nodige pers aanwezig zal zijn, is begrijpelijk. Komt daarom ook op 14 oktober!!!
6. PROPAGANDA-AVOND:
Nu iets naders over de propaganda-avond: Deze wordt gehouden op 28 oktober in de kleine zaal van Kunstmin en begint om 8.00.u. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
8.00.u. Opening door Ger de Pee.
Woord van aanbeveling door De Heer P.J. van Meurs.
Het idee van de Hobby Club door Leonard de Vries.
De geschiedenis van H.C.D. door Kees Ruurs.

PAUZE 9.00.u.-9.15.u.
Praktische punten der H.C.D. door Ger de Pee
Vertoning van de dia's.
Sluitingswoord; uitdelen stencils aan de bezoekers.
Rondkijken bij stands.

's Morgens en 's middags zal Kees Ruurs met nog een paar leden met een geluidswagen de stad door rijden en stencils uitdelen. Er wordt nu hard gewerkt aan de Hobby Clubfilm en de dia's.
Voor het laatste hebben we de stemmen van de instructeurs nodig!!!!
Van de gekozen affiche zal een lichtdruk worden gemaakt, die we op de middelbare scholen zullen verspreiden. Ook leden, die op een druk verkeerspunt wonen, kunnen er thuis één ophangen.
Voorts vragen we ieders medewerking voor het inrichten van de stands, die zaterdagmiddag, 28 oktober om 2.00.u. zullen worden opgesteld in Kunstmin. Artistieke hobbies zorgen voor de decoraties en het schilderen van het board. Maar ook andere leden, die kunnen schilderen, mogen meehelpen!
Tot zover Hobby Journaal. Tot de volgende keer!!

Het bestuur.

Rectificatie: Bij de rubriek "VAN DE AFDELINGEN" is de afdeling modelbouw vergeten. De tekst moest luiden:
Modelbouw heeft weer instructeurs, over wie het bestuur echter nog niet tevreden is!! Bas Verhey zal als adviseur optreden van deze afdeling.