De eerste melding over afdeling Scheikunde was in de Vleeshouwersstraat. Door de geringe afmetingen van dit pand (17 x 3,5 meter) was de inrichting zeer eenvoudig. Een meer riante inrichting werd mogelijk op de Hellingen. Maar een laboratorium zoals dat eruit behoort te zien werd verwezenlijkt op het Oranje Vrijstaatplein.

Foto's van deze locaties kun je zien in hoofdstuk Clubhuizen.

Op de Hellingen heeft afdeling Scheikunde nog niet kunnen werken wegens gebrek aan leden. Omdat we niet aan een gewone gasaansluiting kunnen komen is de aanschaf van butagas wenselijk, maar bovendien kostbaar. Men heeft zich moeten behelpen met een spiritusbrander. Er was wel een grote stenen tafel en de afdeling bezat een heleboel chemicaliën en glaswerk.

Deze afdeling had zijn voorraad chemicaliën vooral te danken aan het in Zwijndrecht gevestigde bedrijf Chemproha. Ook Dupont was een gulle gever. Instructeur Dick van der Knaap deed zijn best om de benodigde materialen - chemicaliën en glaswerk - daar op te vragen. De potten stonden op planken in open kasten aan de muur. Jan H. Kraal bracht spullen voor eenmalig gebruik van zijn Unilever Research Laboratorium mee die daar werden weggegooid, omdat het teveel moeite kostte ze schoon te maken, zoals plastic pipetten en licht beschadigd glaswerk.
Het mooiste was een opstelling te bouwen met een destillatiekoeler, zoals op de foto met Wim van Asperen te zien is.
Bij periodieke controle door de brandweer werd de inrichting altijd goedgekeurd, misschien omdat de ruimte vlakbij de uitgang was gevestigd.
Wim Wiessner heeft veel tijd besteed aan de zuurkast. De afzuiging daarvan met een simpel keukenventilatortje ging door een ruit van de dakkapel naar buiten. Maar de afdichting en de kracht van de afzuiging waren lange tijd een probleem.
De aanwezige brandblusser hoefde nooit gebruikt te worden.

Vanaf ongeveer 1970 werd afdeling Scheikunde omgedoopt in afdeling Natuurwetenschappen, omdat er ook wel natuurkundige proefjes werden gedaan en om beter aan te sluiten bij activiteiten van afdeling Biologie.

Inloggen

X