De Hobby Club Dordrecht bestond dankzij de specifieke activiteiten die op de verschillende afdelingen werden uitgevoerd, de hobby's:

Daarover is uiteraard veel te vertellen. Er bestaan echter geen kant en klare documenten, waarin de geschiedenis van een afdeling wordt beschreven. Daarom ontbreekt nagenoeg overal de informatie van de afzonderlijke afdelingen.
Afdeling Toneel is wel vertegenwoordigd, omdat daarvan de geschiedschrijving door Kees Snoek al was vervaardigd.

We zijn van plan de pagina's over de afdelingen te vullen met teksten die door leden en instructeurs (!) aangeleverd worden, zodat een meer compleet beeld van het echte Hobby Club werk gegeven kan worden. Voorlopig is het vooral plaatjes kijken.

Dus:
Schrijf je herinneringen aan de afdeling(en) waar je lid van was op en stuur die aan de samenstellers van de site (kan via 'Contact'). We zullen de binnengekomen verhalen (feiten, anekdotes, meningen, enz.) tot een geheel verwerken. We zijn ook bijzonder dankbaar voor aanvullende informatie over foto’s, met name de persoonsnamen. Vermeld steeds het nummer van de foto waarover je informatie opstuurt.

Inloggen

X