Voor iedereen die geïnteresseerd is in de Hobby Club Dordrecht uit de jaren 1950-1974, en het fenomeen 'Hobby Club' in het algemeen, biedt deze website een aantrekkelijke inventaris.

Uit de hechte band die nog tussen een flink aantal oud-leden van de Hobby Club Dordrecht bestaat, blijkt, dat er veel interesse is voor verhalen en beelden uit de bestaansperiode van de club.

Geschiedenis is een aanrader voor de algemene beeldvorming.
Archief biedt een rijk scala historische teksten, foto's, filmpjes en geluidsfragmenten. Het materiaal is afkomstig van het Regionaal Archief Dordrecht en van oud-leden die het thuis koesteren.
Nieuws is de rubriek waar mededelingen en aankondigingen te vinden zijn. Het blijft altijd mogelijk dat de website wordt uitgebreid of dat er belangrijke gebeurtenissen gaan plaatsvinden. Raadpleeg Nieuws dus regelmatig.
* Reflecties was een poging om de website levendig te houden en contact tussen de oud-leden te bevorderen.
Helaas is dit niet echt van de grond gekomen, en vergt het onderhoud een niet te rechtvaardigen hoeveelheid werk.
Eerder geplaatste berichten blijven wel beschikbaar.
Contact is voor iedereen die een verhaal of beeldmateriaal wil aanbieden, of vragen wil stellen. Suggesties voor de website zijn ook van harte welkom.
Zoeken laat je de gehele site doorzoeken. Type hiertoe een naam, plaats, gebeurtenis o.i.d. in het vak rechtsboven.

* Alleen na aanmelding wordt toegang tot dit onderdeel verleend aan personen die daadwerkelijk lid zijn geweest of een erkende band met de HCD hebben gehad.

Veel lees- en kijkplezier. En heel graag "tot ziens" via Contact.

Inloggen

X